Home

Stichting Koggeschuiten zet zich in voor het behoud van de historische motorschuit/polderschuit. De polderschuit wordt van oudsher in de regio West Friesland gebruik voor het vervoeren van producten. Vroeger veelal agrarische producten van de bouw naar de veiling. Tegenwoordig voor het vervoeren van mensen voor vaarplezier door onze mooie polder.

Wij willen door het organiseren van diverse vaarevenementen de polderschuit onder de aandacht brengen en houden. Een ander doel van de stichting is om zich in te zetten voor het bevaarbaar houden van onze mooie polder ‘De vier Noorder Koggen’. Daarvoor worden er gesprekken gevoerd in het kader van het waterplan Medemblik/Enkhuizen, samen met de gemeentes en andere belanghebbenden.

Donateur worden

Donateur worden van de Koggeschuiten? Naast het financiële gedeelte wat een donateur kan bijdragen aan de stichting, is het ook leuk om te zien dat mensen
stichting Koggeschuiten een warm hart willen toedragen en dat onze activiteiten gewaardeerd worden. Lees meer.